Kto ctí Stvoriteľa, ten hľadá Jeho pravidlá určené nám ľuďom pre život, ten hľadá Jeho najvyššiu Pravdu a Spravodlivosť, neúnavne, až dovtedy kým ich nenájde! A kto za Jeho večnú Božiu Pravdu a Spravodlivosť "horí", ten nech podľa nej žije! Ten nech má vždy snahu o čisté mysleníe a vyjadrovanie, o dobré, ušľachtilé chcenie a skutky v každodennom živote!
 

Stránka Kto za Pravdu horí je absolútne nezávislá od akéhokoľvek náboženstva, od akejkoľvek cirkvy, či inej náboženskej komunity.


Kontakt

facebook

Kto za Pravdu horí