POZNANIE O REINKARNÁCII (o existencii minulých životov, o prevteľovaní ducha)

   

Mnoho ľudí sa dnes hlási k reinkarnácii, resp. k existencii minulých životov.. Koľko ich na Slovensku, či v Čechách môže byť v skutočnosti? Znamená to, že už mnohí možno aj začínajú tušiť nejaké zrnká skutočnej pravdy a mnohým sa teda začína vo vedomí niečo vyjasňovať z tej Pravdy Najvyššej a jej princípov. Mnohí si tak začínajú uvedomovať, že život nemôže byť postavený na náhodách a že jedine z reinkarnácie (z existencie minulých životov, resp. z prevteľovania ducha) môže vyplývať Najvyššia spravodlivosť pre život každého človeka tu na Zemi, ktorá zahŕňa napr.:

 - narodenie sa v presne určenom čase a v istom spoločenskom prostredí konkrétnym rodičom na základe duchovnej rovnorodosti a predchádzajúceho životného vývoja, napriek tomu, že škály rozdielnosti, či rôznorodosti medzi ľudmi sú veľmi široké,

 - počet a veľkosť obdržaných talentov pri narodení,

 - obdržané schopnosti,

 - stav zdravia pri narodení, (a podľa rešpektovania Najvyšších zákonitostí následne aj počas celého života)

- spätné pôsobenia za dobré i zlé skutky z minulých životov i zo súčasnosti počas tohto aktuálného života (karma, resp. osud) inak povedané:. „Každému sa raz všetko vráti" ; "Čo zaseješ, to i zožneš"

Toto sú všetko „veci“, ktoré človek nedostáva pri narodení náhodne, a ani počas života nás prekážky, ktoré musíme každý iné, a každý individuálne riešiť a zdolávať nestretávajú náhodne! Dostaneme len také a toľké talenty a schopnosti, ktoré sme si už sami v minulosti stihli vybudovať a rozvinúť, to znamená, že spravodlivo dostaneme len to, čo sme v minulých životoch s námahou a vlastnou snahou dosiahli, resp. získali. Napr. ak niekto nadobudol zručnosť v istej oblasti, veľmi sa snažil rozvíjať niečo ušľachtilé a pre všetkých prospešné, tak toto sa mu nestratí, on si to „vo vienku“ nájde. A to teda znamená, že to nájde aj kedykoľvek neskôr v živote vo svojom podvedomí, vo svojom cítení a ak chce môže to rozvíjať aj v súčasnom živote, ale možno už za iných podmienok, v inej situácii a v inom kontexte. Tak isto i všetky, zdanlivo prekážky sú nám počas života do cesty stavané nie náhodne, ale individuálne presne! Každému len také, ktoré potrebuje pre svoj duchovný rozvoj, pre zlepšovanie sa a približovanie sa k Najvyššiemu Dobru. Človek má však slobodnú vôľu a nie vždy ju dokáže nasmerovať tak, aby ponúkaný mu život s konkrétnymi "prekážkami" aj zužitkoval k napredovaniu, k postupu k lepšiemu, ale potom to je jeho chyba!

O tom, že život nie je náhoda, ale že každý dostane v živote len to, čo mu patrí, hovoril už aj sám Boží Syn Ježiš Kristus.  Každé zlo, každý hriech sa človeku raz vráti, no tak isto aj dobro i podľa známeho biblického výroku: "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať." - list Galaťanom 6:7. Inak povedané: "Božie mlyny melú pomaly, ale isto!", alebo že: "náhody neexistujú" Ježiš počas života hovoril presne to isté, že "každému sa raz všetko vráti", týmito slovami:

  • „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ - Matúš 7:1-2;
  • „Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám.." - Lukáš 6:37-38;
  • „Bez príčiny sa vám ani vlas na hlave neskriví", inak povedané: "Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nespadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané." - Matúš 10:29-30;
  • „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú." - Matúš 26-52;
  • „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im ! " - Lukáš 6:31;
  • „Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera." - Lukáš 12:59;
  • „Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými." – Matúš 19:30

Tieto slová, ktoré hovoril, iste myslel vážne a SÚ PLATNÉ !

Ak teda veríme, že: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto", že sa: "každému raz všetko vráti" a že "náhody neexistujú", ale existuje Najvyššia spravodlivosť a ak teda môžeme "žať len podľa toho, čo sme už predtým zasiali"; "ak sa nám bez príčiny nemá skriviť ani vlas na hlave" a existoval by len jeden jediný život pre každého ako sa aj v súčasnosti bežne v našich končinách hlása, vystáva nám z toho logická otázka: Prečo napr. mladí 15-16 roční ľudia "žnú" pád lietadla, riadeného človekom, ktorý rozmýšľa a počína si šialene...kedy stihli zasiať tak hrozné činy za ktoré by museli takto platiť? Rozmýšľali a počínali si aj oni niekedy takto šialene? Kedy? ...alebo: Náhle je znesený zo sveta človek o ktorom všetci vravia, že to bol dobrý človek, kamarátsky, nikomu neublížil a predsa sa mu stalo toto...kedy to stihol zasiať?

Spravodlivosť voči jednotlivcovi sa totiž ani žiadnym iným logickým spôsobom ako reinkarnáciou (prevteľovaním ducha, resp. existenciou minulých životov) vysvetliť nedá! NAJVYŠŠIA (tzv. Božia) SPRAVODLIVOSŤ BY BEZ REINKARNÁCIE (a z nej vyplývajúcej nutnosti odpykávania) NEEXISTOVALA !!! Bola by len prázdnym slovom!

Okrem iného, aj z nasledujúceho knižného dokumentu: „Reinkarnace v kresťanství ..“ (link nižšie - treba skopírovať do hlavného webového riadku) je zrejmé, že i v kresťanskej vierouke bola reinkarnácia (existencia minulých životov) prirodzenou súčasťou a to do roku 553 kedy jej učenie zakázal cirkevný koncil v Konštantinopole. Z nauky bola zrušená, vyškrtnutá tzv. dogma o predexistenii duše.

https://www.martinus.sk/?uItem=29992

O tom, že i v časoch pána Ježiša Krista boli ľudia stotožnení s reinkarnáciou, teda s prevteľovaním ducha ("duše" ...duša však nie je totožný výraz s výrazom duch) a brali ho ako prirodzenú súčasť života svedčia i nasledujúce biblické citáty:

// Učeníci sa ho pýtali (pána Ježiša): Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On odpovedal: Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. // - Matúš 17:10-13

// Keď sa raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: Za koho ma pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. // - Lukáš 9:18-19