ČO ZASEJEŠ, TO I ZOŽNEŠ - PLATÍ T O PRE VŠETKÝCH ?!

 

 

Čo zaseješ, to i zožneš, resp. Každému sa raz všetko vráti, Božie mlyny melú pomaly, ale isto, – platí toto pre všetkých?! Určite že áno, pretože zákonitosti vložené Stvoriteľom do stvorenia, platia rovnako pre každého, no napriek tomu niektorí tvrdia, že Ježiš Kristus prišiel na zem preto, aby tu ukrižovaním umrel a zobral tým na seba ich hriechy, teda ich zlé „sejby“, aby spätné účinky svojich zlých skutkov už teda nemuseli „zožať“. Touto potupnou smrťou dokonca, že zároveň zmieril ľudstvo s Bohom. A keďže Bohu mal tento zlý počin ľudí priniesť ešte aj zmierenie, musel by ho teda nejako odobriť, schváliť, uvítať, v opačnom prípade, ako by mu mohol priniesť zmierenie??? Spravodlivý Boh by teda musel odobriť aj všetky počiny, ktoré tomu predchádzali a k tomu smerovali: posmievanie sa, zradu, neľudské zaobchádzanie, nenávisť voči Božiemu Synovi a napokon teda i fyzickú likvidáciu - vraždu. Všetko toto by malo byť potrebné na Jeho zmierenie sa s ľuďmi!?!?

Títo istí zároveň tvrdia, že tomuto vyššie popisovanému, všetci ostatní musia len veriť, ak chcú aby mali zabezpečené aj spasenie. No okrem tohto odporúčania sa musia k tomu aj hrdo hlásiť, podporovať tých, ktorí toto šíria, odmeňovať ich za ich „duchovné vedenie“ a čo je tiež ich dôležité odporúčanie: spovedať sa! Spovedať sa im zo svojich prehreškov. Tí, ktorým sa spovedajú, majú tak potom dokonalý prehľad a podľa toho môžu voliť aj potrebnú stratégiu ako si udržať svojich podporovateľov a vplyv na nich... Stačí vraj, keď sa zo svojich hriechov „duchovne vedúcim“ vyspovedajú, ktorí im "v mene Boha" udelia rozhrešenie, tým aj odpustenie a potom sú "duchovne čistý". Teda týmto uvedeným počinom vlastne hovoria, že slová: "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať." – Gal. 6:7, resp. že, Každému sa raz všetko vráti, alebo: Božie mlyny melú pomaly, ale isto ŽE TOTO NEPLATÍ !!!, ale naopak, že platí: Čo zlé zaseješ, vyspovedáš sa z toho a už tým hneď získavaš duchovnú čistotu. Čo ak budeš zasa hrešiť znova a znova?...no tak sa jednoducho znova a znova vyspovedáš a si zasa duchovne čistý, teda bez hriechu. Takto ďaleko sa až vyšlo v ústrety podporovateľom, aby to predsa mali pohodlné a ľahké. Táto pohodlnosť je však len návňada, lákadlo! Doslova ako keby tomuto „veriaci“ smelo mohol hrešiť, zas a zas, pretože si totiž môže povedať: no veď čo na tom, predsa mi bol zriadený inštitút spovede, stačí keď ho kedykoľvek znovu využijem, keď bude treba a som opätovne, či znova opätovne čistý. Niektorí „duchovne vedúci“ teda týmto hovoria: neverte takej ceste pre vás, že si musíte všetko zlé, čo ste v živote „zasiali“, vykonali, aj odčiniť, že vám musí byť každá vina vyrovnaná, existuje predsa táto jednoduchšia a duchovne pohodlnejšia cesta, ktorú vám ponúkame.

KRISTUS VŠAK HOVORIL NIEČO ÚPLNE INÉ !!, že: Čo zaseješ, to i zožneš! Teda, že Každému sa raz všetko vráti!, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto!, že Náhody neexistujú! ...a hovoril to týmito slovami:

- „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ - Matúš 7:1-2;

- „Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám.." - Lukáš 6:37-38;

- „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!" – Lukáš 6:31;

- „Bez príčiny sa vám ani vlas na hlave neskriví" inak povedané: „Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.“ – Matúš 10:29-30;

- „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú." - Matúš 26-52;

- „Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera." - Lukáš 12:59;

- „Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými" – Matúš 19:30;

Slová ktoré hovoril iste myslel vážne a SÚ PLATNÉ! Nehovoril ich len tak "do vetra" a z dlhého času! V žiadnom prípade nemôže teda platiť opak toho čo sám hovoril, že on ľudské hriechy zobral na seba! Ježiš Kristus okrem toho povedal aj tieto slová: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ – Matúš 7:13-14

Aby sa človek mohol vpraviť do toho, čo hovoril Boží Syn (vyššie popísané), tak to chce, aby sa v živote snažil konať dobro, aby mal dobré chcenie, aby čím najčistejšie myslel, pretože potom sa mu bude aj vracať to dobré čo zasial. Človek má na sebe neustále pracovať, aby sa zlepšoval, aby skúsenosťami nadobudol také vedomie, ŽE AKO TERAZ KONÁ, TAK SA BUDE NESKÔR MAŤ, že neexistuje žiadna, žiadnym človekom sprostredkovaná, očisťujúca spoveď, ale že VŠETKO ZLÉ BUDE MUSIEŤ DOBRÝM CHCENÍM V PREŽITÍ ODČINIŤ A AŽ TAK SA OČISTIŤ ! Ľutovať a naprávať svoje zlé skutky človek pred Bohom samozrejme môže, potom budú ich spätné účinky na neho miernejšie, možno aj - len symbolicke, a to podľa jeho aktuálneho a skutočného chcenia. Keď v živote zakopne a urobí chybu, má sa z toho poučiť, aby nabudúce už nekonal tak, aby mu to v budúcnosti nemuselo prinášať zlú žatvu.

Toto však, čo hovoril Kristus je ale v obrovskom rozpore s tým, že sa stačí zo svojich hriechov vyspovedať a potom sa už človek žiadnych spätných účinkov obávať nemusí, pretože podľa niektorých je v podstate v tom momente duchovne čistý. Doslova sa touto praktikou hovorí: Už žiadne obavy, "spasenie vám vybavíme", len musíte rešpektovať naše odporúčania a pritom veriť, že Kristus už vaše hriechy zobral na seba, teraz sa nám už stačí len spovedať a tým sa oslobodzovať od svojich previnení, tým získavať duchovnú čistotu...

SÁM ŽIVOT ALE UŽ ČLOVEKU JASNE PREUKAZUJE, ŽE TO TAK NIE JE, že žiadnou spoveďou vôbec čistý nie je, pretože je životom aj napriek akýmkoľvek spovediam ďalej konfrontovaný so životnými lekciámi, ktoré sa musí v konkrétnych, každému na mieru šitých podmienkach a prežitiach učiť. Je s týmito životnými lekciami neustále spájaný, vracajú sa mu tak jeho staré previnenia, jeho prehrešky, aby si tým niečo odčinil, aby si tým zároveň niečo uvedomil, aby sa duchovne posunul vyššie ako momentálne je. To znamená, že sa mu vracajú jeho predošlé sejby a to všetky, dobré i zlé. Tie zlé preto, aby ich už neopakoval a dobré preto, aby ich ďalej rozvíjal.